جهت بازگردانی اطلاعات رمزگذاری شده توسط باج افزار لطفا یک، دو یا سه مورد از اطلاعات خواسته شده را بار گذاری نموده و روی دکمه ثبت کلیک نمایید. در صورت بارگذاری موارد بیشتر دقت در فرایند رمزگشایی افزایش می یابد.

توجه : در صورتی که فایل شما با فرمت های زیر تطابق نداشت، فایل را در فرمت zip ارسال نمایید.

روش اول تشخیص نوع باج افزار با استفاده از شناسه آن می باشد. بنابراین لطفا فایل حاوی اطلاعات باج افزار را در کادر زیر بارگذاری نمایید.

فایل‌ها باید کوچکتر از 5 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip .

نمونه ای از فایل رمزگذاری شده(آلوده شده) موجود بر روی کامپیوتر خود را بارگذاری نمایید.

فایل‌ها باید کوچکتر از 5 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit tar zip .

ایمیل یا لینک ارتباطی باج افزار را بارگذاری نمایید.

تشخیص ربات
لطفا تست تشخیص ربات را انجام دهید.