فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: pdf zip .
تشخیص ربات
لطفا تست تشخیص ربات را انجام دهید.