مرکز خدمات حوزه های علمیه

 1.    تست نفوذ شبکه

شرکت ملی گاز ایران

1.    تست نفوذ شبکه و زیرساخت
2.    مشاوره در زمینه امنیت اطلاعات
3.    برگزاری دوره های آموزشی تخصصی امنیت
4.    اجرای طرح تاب آوری شرکت ملی گاز 

شرکت انتقال گاز منطقه هشت

1.    تست نفوذ شبکه
2.    تست نفوذ نرم افزارهای ویندوز

شرکت گاز استان گیلان

1.    تست نفوذ شبکه
2.    تست نفوذ سامانه های تحت وب
3.    تست نفوذ نرم افزارهای ویندوز