فایل‌ها باید کوچکتر از 20 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: apk .
تشخیص ربات
لطفا تست تشخیص ربات را انجام دهید.