حوزه کاری: 
تست نفوذ شبکه
شهر/محدوده: 
تهران/ چهارراه ولیعصر
سطح مهارت: 
کارشناس و کارشناس ارشد
جنسیت: 
فرقی نمی کند
شرح وظایف: 

شرح کار مورد انتظار​:

اجرای پروژه های تست نفوذ و ارزیابی امنیتی شبکه زیر نظر سرپرست مربوطه

انتظار از فرد در این موقعیت:

 • آشنا به سیستم عامل windows , linux
 • آشنایی با مفاهیم ابتدایی شبکه (داشتن مدارک +Network  یا  CCNA الزامی است.)
 • آشنایی با مفاهیم پایه ای امنیت .(داشتن گواهی های CEH یا +Security  الزامی است.)
 • آشنایی با مفاهیم رایج در راه اندازی شبکه ها
 • آشنایی با حملات مختص شبکه

مهارت های اخلاق حرفه ای نظیر:

 • انجام کارگروهی
 • منضبط
 • مسئولیت پذیر
 • مهارت حل مسئله
 • مدیریت زمان
 • دقیق و کوشا

آشنایی متوسط با زبان انگلیسی