حوزه کاری: 
بازاریابی و فروش
شهر/محدوده: 
تهران/ چهارراه ولیعصر
سطح مهارت: 
کارشناس و کارشناس ارشد
جنسیت: 
فرقی نمی کند
شرح وظایف: 

انتظار از فرد در این موقعیت:

  • مهارت بازاریابی و فروش در حوزه امنیت

مهارت های اخلاق حرفه ای از جمله:

  • مهارت کار تیمی
  • منضبط
  • مسئولیت پذیر
  • مهارت حل مسئله
  • مدیریت زمان
  • دقیق و کوشا

آشنایی متوسط با زبان انگلیسی