حوزه کاری: 
مدیریت پروژه
شهر/محدوده: 
تهران/ چهارراه ولیعصر
سطح مهارت: 
کارشناس و کارشناس ارشد
جنسیت: 
فرقی نمی کند
شرح وظایف: 

تسلط بر استانداردهای مدیریت پروژه (PMBOK و....)

تعیین محدوده پروژه

کنترل پروژه

 توانایی گزارش‌ دهی با نرم‌افزارهای مدیریت پروژه 

مدیریت ارتباطات پروژه

مدیریت ذی‌نفعان پروژه

مدیریت تامین تجهیزات پروژه

تهیه مستندات مدیریت پروژه

تهیه RFP و پروپوزال